Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Ấn Độ thực hiện thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 17/06/2014 (05:45)
Chính phủ Ấn Độ đã bắt đầu thực hiện thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu PVC vào ngày 13 tháng sáu, 2014, theo thông báo từ Công báo chính thức. Chính phủ đã không thay đổi nhiều về luật thuế đã được công bố trước đó vào tháng Tư năm 2014. Luật thuế chống bán phá giá cuối cùng sẽ có hiệu lực trong năm năm kể từ ngày công bố và sẽ được thanh toán bằng tiền Ấn Độ.

Chính phủ đã thực hiện luật thuế chống bán phá giá đối với nhập khẩu PVC, với các biến thể về thuế từ cùng một quốc gia do việc đánh giá thuế chống bán phá giá phụ thuộc vào từng nhà sản xuất riêng:

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập