Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Ủy Ban Châu Âu rà soát Thuế chống bán phá giá đối với PET nhập khẩu từ Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/12/2016 (06:06)
Theo tài liệu chung được công bố bởi Ủy Ban Châu Âu ngày 2 tháng Mười Hai năm 2016, ủy ban này đã bải bỏ việc điều chỉnh ngày hết hiệu lực của thuế chống bán phá giá hàng PET nhập khẩu nguồn gốc Trung Quốc. Yêu cầu rà soát được đưa ra bởi một tổ chức thương mại phi lợi nhuận thay mặt các nhà sản xuất cung cấp hơn 25% PET tại Châu Âu. Ủy Ban Các Nhà Sản Xuất PET tại Châu Âu (CPME) vào năm 2015 đã cho rằng việc chấm dứt thuế chống bán phá giá này có thể khiến tình trạng bán phá giá trở lại và gây nguy lại cho các ngành công nghiệp trong Liên Minh Châu Âu.

Thuế chống bán phá giá hiện nay đang có hiệu lực đã được Ủy Ban Châu Âu áp dụng vào năm 2010.

Sau những đánh giá này, Ủy Ban đã quyết định rằng việc dừng áp thuế không đi ngược lại lợi ích của Liên Minh Châu Âu và nhận định cần phải dừng việc điều chỉnh ngày hết hiệu lực.

Các doanh nghiệp tại Châu Á đã đánh giá quá trình này và chia sẻ nhận định. Một người mua tại Thái Lan khẳng định rằng thuế chống bán phá giá đối với một số dòng PET nhập khẩu từ Trung Quốc sẽ hết hiệu lực vào năm 2017. Ông chia sẻ:”Chúng tôi cho rằng điều này sẽ không gây ra ảnh hưởng sâu sắc do thuế hải quan 6.5% sẽ vẫn được áp dụng”.

Một nhà sản xuất Trung Quốc nhận xét::”Chúng tôi cho rằng việc dừng quá trình điều chỉnh ngày hết hiệu lực này có nghĩa là Liên Minh Châu Âu sẽ không còn áp thuế chống bán phá giá đối với hàng PET nhập khẩu từ Trung Quốc sang Châu Âu. Tuy nhiên, thuế hải quan 6.5% vẫn được áp dụng và do đó, động thái này chắc chắn sẽ không ảnh hưởng lớn đến thị trường”.

Một nhà sản xuất khác của Trung Quốc cho biết Ủy Ban Châu Âu sẽ chính thức công bố cuộc điều tra kết thúc vào quý đầu năm 2017.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập