Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

​Nền kinh tế Nhật Bản quý IV suy giảm nhiều hơn mong đợi

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/02/2016 (04:23)
Nền kinh tế Nhật Bản trong quý cuối cùng năm 2014 giảm 1,4% so với một năm trước đó
​,​ sau khi tăng 1,3% trong quý III, vượt quá dự đoán ban đầu là sẽ suy giảm 1,2%, theo các phương tiện thông tin. Mức giảm lớn hơn mong đợi là do mức tiêu thụ và nhu cầu cầu trong nước ít hơn, cũng như xuất khẩu chậm hơn.

Trong quý IV, mức tiêu thụ cá nhân của Nhật Bản giảm 0,8%, vượt quá dự đoán ban đầu là sẽ sụt giảm 0,6%, trong khi chi phí vốn tăng 1,4% trong ba tháng cuối năm.​
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập