Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

​Sản xuất nhựa của Trung Quốc tăng 1% trong năm 2015

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/01/2016 (05:19)
Theo phương tiện truyền thông, sản xuất các sản phẩm nhựa của Trung Quốc tăng 1%, đạt 75,607 triệu tấn trong năm ngoái so với 74,858 triệu tấn trong năm 2014. Trong tháng Mười Hai, sản xuất nhựa tăng 5% lên 7,401 triệu tấn so với 7,049 triệu tấn cùng tháng năm 2014 .

Trong số các nhóm sản phẩm chính, sản xuất cho màng nhựa đã tăng 3,4% trong năm 2015 để đạt 13,138 triệu tấn từ mức 12,710 triệu tấn trong năm 2014; trong khi sản lượng màng film tăng 9,1% lên 1,292 triệu tấn trong tháng Mười Hai từ mức 1,184 triệu tấn trong năm trước đó.

Sản xuất màng nông nghiệp tăng 5,1%, đạt 2,310 triệu tấn năm ngoái từ mức 2,198 triệu tấn vào năm 2014 trong khi sản lượng bọt nhựa tăng 11,8% lên 2,450 triệu tấn so với 2,192 triệu tấn trong cùng kỳ năm 2014.

Sản xuất sản phẩm nhựa gia dụng cũng tăng lên 0,7% trong năm 2015 đạt 5,927 triệu tấn so với mức 5,887 triệu tấn vào năm 2014. Tuy nhiên, sản xuất da thuộc và da tổng hợp nhựa giảm 6,2% xuống 3,438 triệu tấn vào năm 2015 từ 3,664 triệu tấn vào năm 2014.

Sản xuất các sản phẩm nhựa khác đã được báo cáo tại 48.344 triệu tấn trong năm 2015, tăng 0,28% so với 48.207 triệu tấn trong năm 2014.​
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập