Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

​Thị trường Đại Liên tương lai: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/11/2015 (04:33)
Giá tương lai LLDPE tháng Một ở giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 16 tháng Mười một ở mức CNY7845/tấn ($ 1051/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY60/tấn ($9/tấn). Khối lượng giao dịch là 552.460 tấn.

Giá tương lai PP tháng Một trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 16 tháng Mười một ở mức giá CNY6181/tấn ($ 828/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY172/tấn ($ 27/tấn). Khối lượng giao dịch là 1.130.294 tấn.

Giá tương lai PVC tháng Năm trên các giao dịch hàng hóa Đại Liên đóng cửa ngày thứ Hai, ngày 16 tháng Mười một ở mức giá CNY4565/tấn ($ 610/tấn chưa có thuế GTGT), giảm CNY30/tấn ($ 5/tấn). Khối lượng giao dịch là 10.972 tấn.​
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập