Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Asahi Kasei Nhật Bản đóng cửa nhà máy naphtha do sự cố kĩ thuật

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/08/2016 (04:58)
Theo truyền thông, Tập Đoàn Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Nhật Bản, một liên doanh giữa Asahi Kasei Chemicals và Tập Đoàn Mitsubishi đã đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu naphtha vào ngày 27 tháng Bảy do sự cố kĩ thuật.

Tại thời điểm công bố thông tin, vẫn chưa rõ khi nào nhà máy quay trở lại sản xuất. Nhà máy tách nguyên liệu này có công suất 567,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập