Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Asahi Kasei Nhật Bản đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 24/04/2017 (05:05)
Theo nguồn tin thị trường, Asahi Kasei Mitsubishi Chemical Ethylene Corporation Nhật Bản đang lên kế hoạch đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu naphtha tại Mizushima vào ngày 10 tháng năm để bảo dưỡng theo kế hoạch kéo dài cho tới mồng 3 tháng Bảy.

Nhà máy tách nguyên liệu này có công suất 495,000 tấn ethylene/năm và 320,000 tấn propylene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập