Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Asahi Kasei Nhật Bản khởi động nhà máy styrene sau bảo trì

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/04/2014 (08:33)
Asahi Kasei Nhật Bản khởi động nhà máy styrene số 2 tại Mizushima như dự kiến ban đầu sau khi đã hoàn thành kế hoạch bảo trì, theo nguồn thôn tin thị trường. Nhà máy 320,000 tấn/năm này đã đóng cửa ngày 20 tháng 2.

Công ty này cũng đã đóng cửa cracker nap-ta tại Mizushima ngày 20 tháng 2 và cracker này dự kiến sẽ hoạt động lại ngày 14 tháng 4. Tuy nhiên, chưa có thông tin về diễn biến của cracker này tại thời gian bản tin này được phát hành. Cracker này có công suất 470,000 tấn etylen/năm và 300,000 tấn propylene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập