Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Asahi Kasei của Nhật Bản đóng cửa nhà máy SM số 3 thại Mizushima

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/02/2016 (04:52)
Asahi Kasei của Nhật Bản đóng cửa nhà máy SM số 3 thại Mizushima vào ngày 19 tháng Hai để bảo dưỡng, theo nguồn tin thị trường. Việc bảo dưỡng được dự kiến là sẽ kéo dài 40-50 ngày. Nhà máy này có công suất 390.000 tấn/năm.

Trong khi đó, công ty cũng đóng cửa định kỳ nhà máy styrene số 2 320.000 tấn/năm và nhà máy tách nguyên liệu từ naptha ở cùng địa điểm vào ngày 15 tháng Hai. Nhà máy tách nguyên liệu có thể sản xuất 470.000 tấn ethylene/năm và 300.000 tấn propylene/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập