Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Asahimas bắt đầu nhà máy VCM mới ở Indonesia vào năm 2016

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/10/2015 (03:22)
Người chơi trên thị trường báo cáo rằng Asahimas sẽ bắt đầu khởi động nhà máy phức hợp Vinyl mới ở Anyer, Indonesia trong quý đầu tiên của năm 2016. Việc xây dựng dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay.

Nhà máy phức hợp này sẽ bao gồm nhà máy 200.000 tấn caustic soda/năm, nhà máy 400.000 tấn VCM/năm và nhà máy 250.000 tấn EDC/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập