Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Bốn nhà sản xuất Châu Á điều chỉnh giảm giá PX

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 30/11/2016 (06:01)
Theo nguồn tin thị trường, bốn nhà sản xuất Châu Á đã điều chỉnh giảm giá PX tháng Mười Hai so với mức công bố ban đầu.

Đối với giá chào hợp đồng PX tháng Mười Hai, Indemitsu Kosan Nhật Bản đã hạ USD40/tấn xuống còn USD870/tấn CFR, JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản đã giảm USD50/tấn xuống còn USD820/tấn CFR, S-Oil Hàn Quốc giảm USD20/tấn xuống còn USD820/tấn. SKGC Hàn Quốc giảm USD40/tấn xuống còn USD820/tấn CFR.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập