Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

BASF-YPC Trung Quốc đình chỉ sản xuất đơn vị LDPE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/01/2016 (04:38)
Theo phương tiện truyền thông, công ty BASF-YPC của Trung Quốc, một liên doanh giữa Sinopec của Trung Quốc và BASF của Đức, đã đóng cửa đơn vị LDPE của mình vào ngày 22 tháng Một vì trục trặc kỹ thuật. Việc khi nào đơn vị bắt đầu sản xuất lại vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Công ty có thể sản xuất 740.000 tấn ethylene/năm và 200.000 tấn PE/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập