Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Ba nhà sản xuất PX thay đổi giá chào tháng Chín tại Châu Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/09/2016 (06:56)
Theo nguồn tin thị trường, JX Nippon Oil & Energy Nhật Bản và S-OIL Hàn Quốc đã giảm giá chào PX ban đầu của tháng Chín xuống USD815/tấn CFR, giảm lần lượt là USD35/tấn và USD25/tấn. Giá chào mới vẫn cao hơn giá chốt hợp đồng PX của tháng Tám USD40/tấn và ở mức USD775/tấn CFR Châu Á.

Idemitsu Kosan Nhật Bản cũng giảm USD40/tấn đối với giá chào hợp đồng ban đầu xuống còn USD810/tấn CFR. Trước đó, SK Global Hàn Quốc cho biết họ đã điều chỉnh giảm giá hợp đồng PX tháng Chín USD30/tấn xuống còn USD820/tấn với cùng điều kiện.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập