Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Bohua Tianjin Trung Quốc khởi động lại nhà máy PDH

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/07/2016 (05:53)
Nguồn tin thị trường cho biết Tianjin Bohua Petrochemical Trung Quốc đã hoạt động sản xuất trở lại tại nhà máy PDH ở Tianjin. Trước đó công ty đã đóng cửa nhà máy này vào mồng 1 tháng Bảy để bảo dưỡng.

Nhà máy này có công suất 600,000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập