Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Braskem của Brazil tạm ngừng sản xuất tại Sao Paulo

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 20/10/2015 (12:18)
Theo nguồn tin thị trường, Braskem của Brazil đã đình chỉ tất cả các sản tại nhà máy Hóa dầu Phức hợp ABC của mình tại Sao Paulo do một đám cháy xảy ra vào ngày 14 tháng Mười. Không có chi tiết về ngày khởi động dự kiến cho khu phức hợp này.

Nhà máy Hóa dầu Phức hợp ABC có thể sản xuất 1,6 triệu tấn/năm olefin và chất thơm trong khi các đơn vị bị ảnh hưởng được báo cáo bao gồm đơn vị cracker 700.000 tấn ethylene/năm, 300.000 tấn propylene/năm, 255.000 tấn benzen/năm cũng như đơn vị sản xuất 800.000 tấn PP/năm và 490.000 tấn PE/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập