Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Các nhà đầu tư từ chối tài trợ vốn cho Haldia của Ấn Độ

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/11/2014 (03:44)
Haldia Petrochemicals Limited của Ấn Độ gần đây nhất yêu cầu tài trợ vốn nhưng đã bị các nhà đầu tư của công ty từ chối, theo nguồn tin từ thị trường. HPL cần 163 triệu USD tài trợ mới để mua số lượng naphtha cần thiết cho việc tiếp tục hoạt động nhà máy.

Chính phủ bang Tây Bengal của Ấn Độ thông báo đồng ý điều kiện chuyển 40% cổ phần nắm giữ tại HPL cho tập đoàn Chatterjee (TCG). TCG hiện nắm giữ 41% cổ phần tại HPL, mua từ chính phủ vào tháng 8, 2014.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập