Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Các nhà máy PVC sắp đóng cửa tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/03/2017 (05:55)
Theo các doanh nghiệp tại Trung Quốc, hai nhà máy PVC ở nước này sắp được đóng cửa để bảo dưỡng vào tháng Năm.

Nhà máy PVC ethylene của Sinopec Qilu với công suất 600,000 tấn/năm sẽ dừng hoạt động vào ngày 4 tháng Năm trong 45 ngày.

Xinjiang Tianye, một nhà sản xuất PVC acetylene lớn cũng sẽ đóng cửa từ tháng Năm đến tháng Sáu. Nhà máy này có công suất 1.2 triệu tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập