Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Có thêm các nhà sản xuất Châu Á tăng giá ABS tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 11/10/2016 (04:10)
ABS nhập khẩu tại Trung Quốc bước vào thị trường sau kì nghỉ bằng đợt tăng giá do giá butadiene tăng mạnh và nhu cầu tốt. Sau khi một nhà sản xuất Hàn Quốc tăng giá chào ABS tại Trung Quốc thêm USD50/tấn, có thêm các nhà sản xuất Châu Á cũng tăng giá chào tại thị trường này so với mức giá trước kì nghỉ.

Một nhà sản xuất Hàn Quốc khác cho biết họ đã tăng giá chào ABS injection tại Trung Quốc thêm USD10/tấn so với hai tuần trước lên USD1450/tấn CIF Trung Quốc, trả ngay. Ông nói:”Nhu cầu tốt. Giá của chúng tôi vẫn có thể thương lượng được và chúng tôi đang đợi các chào hàng Đài Loan trước khi tiền hành điều chỉnh giá của mình”.

Một doanh nghiệp thương mại đã nhận được chào hàng từ một nhà sản xuất Đài Loan cũng cho biết giá ABS của nhà sản xuất này tại Trung Quốc tăng USD20/tấn trong khi đó giá PS ổn định so với mức trước kì nghỉ. Giá chào của nhà sản xuất này ở mức USD1460/tấn đối với ABS injection, USD1240/tấn HIPS injection và USD1200/tấn GPPS injection, tất cả cùng trên cơ sở CIF, Hong Kong, trả ngay. Ông bày tỏ:”Trong tuần này, sức mua ABS tại Trung Quốc mạnh và nhu cầu tốt. Các doanh nghiệp thương mại chào hàng ABS gần với mức giá của nhà sản xuất đưa ra do các nhà sản xuất chưa muốn nhập nguyên liệu giá cao khiến lượng hàng phân bổ ở mức hạn chế”.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập