Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Công ty Hóa dầu Fushun Trung Quốc đóng cửa đơn vị HDPE mới

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/01/2016 (04:30)
Theo phương tiện truyền thông, công ty Hóa dầu Fushun Trung Quốc đóng cửa đơn vị HDPE mới của mình ở tỉnh Liêu Ninh, đông bắc Trung Quốc trong ngày hôm nay để bảo trì.

Công ty có ba đơn vị PE với tổng công suất sản xuất là 940.000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập