Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Công ty Hóa dầu Phủ Thuận Trung Quốc đóng cửa nhà máy HDPE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/03/2016 (05:09)
Nguồn tin thị trường cho biết công ty Hóa dầu Phủ Thuận Trung Quốc đóng cửa nhà máy HDPE tại thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh vào ngày 26 tháng Hai để bảo trì. Nhà máy có công suất 350,000 tấn

Tại thời điểm công bố, vẫn chưa rõ khi nào nhà máy hoạt động sản xuất trở lại
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập