Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Công ty thương mại: Nhà sản xuất Indonesia giảm giá PE nội địa

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/05/2017 (05:02)
Một doanh nghiệp thương mại tại Indonesia cho biết một nhà sản xuất đã giảm giá chào PE nội địa vào hôm nay.

Theo doanh nghiệp thương mại này, nhà sản xuất đã giảm IDR300,000/tấn (USD23/tấn) đối với tất cả các dòng PE so với hai tuần trước.

Giá chào PE mới của nhà sản xuất này ở mức IDR17,100,000/tấn (USD1269/tấn) đối với LLDPE c4 film, IDR17,400,000/tấn (USD1291/tấn) đối với LLDPE c4 đúc quay, IDR16,200,000/tấn (USD1202/tấn) đối với HDPE film và IDR16,600,000/tấn (USD1232/tấn) đối với HDPE đúc thổi và IDR16,900,000/tấn (USD1254/tấn) đối với HDPE injection, tất cả cùng trên cơ sở FD Indonesia, trả chậm 30 ngày.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập