Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Cập nhật về các nhà máy PE của PTT Thái Lan đóng cửa trong năm 2017

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 16/12/2016 (06:43)
Theo nguồn tin thân cận với PTT Thái Lan, công ty này đã thay đổi kế hoạch bảo dưỡng nhà máy trong năm 2017.

Công ty đã hoãn bảo dưỡng nhà máy LLDPE với công suất 400,000 tấn/năm sang tháng Sáu năm 2017 và hoạt động bảo dưỡng được dự kiến sẽ kéo dài khoảng 20 ngày.

Công ty đang có kế hoạch đóng cửa dây chuyền HDPE số 1 với công suất 250,000 tấn và dây chuyền HDPE số 2 với công suất 300,000 tấn/năm từ tháng Tám đến tháng Chín năm 2017 trong 15 ngày và dây chuyền HDPE số 3 với công suất 250,000 tấn/năm vào tháng Năm năm 2017 trong 15 ngày.

Công ty không thay đổi lịch bảo dưỡng nhà máy LDPE với công suất 300,000 tấn/năm và dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động này vào tháng Ba năm 2017 trong khoảng 15 ngày.

Trong khi đó, công ty cũng đang có kế hoạch đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu hỗn hợn số 2 từ tháng Năm đến tháng Sáu năm 2017. Nhà máy này có công suất 700,000 tấn/năm và được dự kiến sẽ dừng hoạt động trong 40 ngày.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập