Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chào hàng PE tháng Sáu từ Qatar và UAE xuất hiện tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 25/05/2017 (06:02)
Các doanh nghiệp tại Trung Quốc đang nhận được các chào hàng PE tháng Sáu từ hai nhà sản xuất Trung Đông với giá giảm so với mức đầu tháng Năm.

Theo các doanh nghiệp thương mại, một nhà sản xuất Qatar chào hàng PE tháng Sáu ở mức USD1090/tấn đối với HDPE film, USD1110/tấn LLDPE film và USD1160-1180/tấn đối với LDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Trung Quốc, trả ngay. So với mức giá chào hàng nguồn gốc Qatar đầu tháng Năm, giá chào hàng mới giảm USD40-60/tấn đối với LDPE film và USD50-60/tấn HDPE film.

Một thương nhân cũng cho biết một nhà sản xuất tại Các Tiêu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất cũng chào hàng HDPE film với giá giảm USD20-30/tấn so với đầu tháng Năm đối với nguồn hàng UAE. Theo đó, giá chào hàng mới của nhà sản xuất này ở mức USD1070-1080/tấn HDPE film và USD1110-1130/tấn LLDPE film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Trung Quốc, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập