Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chào hàng PP, PE tháng Mười nhập khẩu từ Trung Đông xuất hiện tại Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/09/2017 (05:09)
Theo đơn vị phân phối, một nhà sản xuất từ Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) công bố giá PP và PE tháng Mười tăng tại Đông Nam Á so với tháng Chín.

Công ty thương mại này cho biết giá chào hàng mới của nhà sản xuất tăng USD50/tấn đối với HDPE và PPBC, USD60/tấn đối với LDPE và USD70/tấn đối với LLDPE so với mức giá tháng Chín.

Giá chào hàng tháng Mười mới của nhà sản xuất hiện nay đang ở mức USD1210/tấn HDPE film, USD1270/tấn LLDPE film, USD1310/tấn LDPE film, USD1250/tấn PPBC injection, USD1310/tấn PPRC injection và USD1230/tấn homo-PP film, tất cả cùng trên cơ sở CIF Singapore, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập