Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Chỉ số PMI tháng Mười Một của Trung Quốc tăng mạnh nhất trong gần 2 năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/12/2016 (05:09)
Theo truyền thông, dữ liệu được chông bố bởi Tổng Cục Thống Kê Nhà Nước Trung Quốc cho thấy Chỉ Số Nhà Quản Trị Mua Hàng (PMI) đánh giá hoạt động của các doanh nghiệp lớn thuộc nhà nước đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần hai năm lên 51.7 điểm trong tháng Mười Một so với mức 51.2 điểm trong tháng Mười do lĩnh vực xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng của chính phủ bùng nổ. Bất kì chỉ số nào trên 50 điểm cho thấy sự tăng trưởng, trong khi đó, chỉ số dưới 50 điểm cho thấy sự thu hẹp. Chỉ số PMI thực tế trong tháng Mười Một khác với dự báo 51 điểm của các chuyên gia phân tích.

Kinh tế nước này tăng trưởng 6.7% trong quý ba so với năm trước và đạt mục tiêu 6.5-7% do thị trường bất động sản, chi tiêu chính phủ, hoạt đông cho vay cua ngân hàng tăng.

Chỉ số phụ đối với sản lượng nhà máy tăng lên 53.9 điểm trong tháng Mười Một so với mức 53.3 điểm của tháng Mười, trong khi đó, chỉ số phụ đối với đơn hàng mới tăng lên 53.2 điểm so với 52.8 điểm trong tháng trước. Chỉ số PMI trong lĩnh vực phi sản xuất công nghiệp tăng lên 54.7 trong tháng Mười Một so với mức 54 điểm trong tháng Mười và đạt mức cao nhất trong năm 2016.

Chỉ số đơn hàng xuất khẩu mới về cơ bản không đổi trong tháng Mười Một so với mức 49.2 trong tháng Mười. Tuy nhiên, sản lượng và đơn hàng mới tăng dù rằng với tốc độ chậm hơn tháng Mười.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập