Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chốt hợp đồng PX tháng Tư tại Châu Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 31/03/2016 (06:45)
Nguồn tin thị trường cho biết hợp đồng PX tháng Tư đã được chốt tại Châu Á. Giá chốt mới là $795/tấn CFR, tăng $70/tấn so với giá chốt $725/tấn của tháng Ba

Tại Châu Á, giá PX giao ngay hiện nay khoảng $795/tấn CFR Châu Á, giữ ở mức ổn định so với một tháng trước.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập