Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chandra Asri của Indonesia kết thúc việc mở rộng nhà máy tách nguyên liệu tại Cilegon

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 26/01/2016 (05:05)
Nguồn tin thị trường cho biết Chandra Asri của Indonesia hoàn thành việc mở rộng hoạt động tại nhà máy cracker hơi của mình ở Cilegon vào ngày 9 tháng Mười Hai. Công ty đã bắt đầu mở rộng nhà máy cracker vào cuối tháng Chín năm 2015. Nguồn tin cho biết công ty bắt đầu sản xuất spec tại nhà máy cracker vào ngày 19 tháng 12.

Sau khi dự án mở rộng, công suất cracker ethylene tăng lên 860.000 tấn/năm từ mức 600.000 tấn/năm, công suất propylen tăng lên 470.000 tấn/năm từ mức 320.000 tấn/năm và công suất butadien tăng lên 315.000 tấn/năm từ mức 220.000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập