Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chandra Asri của Indonesia khởi động lại nhà máy tách nguyên liệu hơi nước trong tuần tới

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 15/01/2016 (04:02)
Theo phương tiện truyền thông, Chandra Asri của Indonesia có thể sẽ khởi động nhà máy tách nguyên liệu hơi nước trong tuần tới. Công ty đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu vì một trục trặc nhỏ trong tuần này. Nhà máy tách nguyên liệu có công suất sản xuất 600.000 tấn / năm.

Nguồn tin cũng báo cáo rằng việc đóng cửa nhà máy tách nguyên liệu sẽ không có nhiều tác động lên thị trường vì nhà máy này đã không được chạy với công suất cao và sẽ tiếp tục hoạt động trở lại sớm thôi.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập