Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Chandra Asri của Indonesia đóng cửa cracker tại Cilegon

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/12/2014 (03:25)
Theo nguồn tin từ thị trường, Chandra Asri của Indonesia đóng cửa naphtha cracker tại Cilegon vào ngày 19 tháng 12 do sự cố kỹ thuật. Cracker có công suất sản xuất 600,000 tấn ethylene/năm và 306,000 tấn propylene/năm.

Trước đó công ty thông báo sẽ mở rộng công suất sản xuất ethylene của cracker này lên 860,000 tấn/năm.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập