Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

China’s PCEC restarts PP unit at Weinan

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/02/2016 (05:19)
According to media reports, China’s Pucheng Clean Energy Chemical (PCEC) restarted its PP unit in Weinan City, Shanxi Province on February 3. The unit was shut on January 19 due to a technical glitch.

PCEC operates a coal-based plant and is able to produce 400,000 tons/year of PP and 300,000 tons/year of LLDPE.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập