Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

China’s Sinopec announces February MEG, PTA contracts

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/02/2016 (05:40)
According to media reports, China’s Sinopec announced its February MEG contract with an increase of CNY300/ton ($46/ton) from January’s settlement at CNY5000/ton ($740/ton without VAT) while the company announced its February PTA contract with a rollover from January at CNY4400/ton ($572/ton without VAT).

Previously, Sinopec announced its February PX contract with an increase of CNY10/ton ($2/ton) from January at CNY5700/ton ($740/ton without VAT).
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập