Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Dây chuyền VCM của Formosa hoạt động lại, craker đóng cửa trong tháng 8

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/05/2014 (06:10)
Formosa Plastic Corporation Đài Loan khởi động lại dây chuyền VCM tại Mailiao ngày 15 tháng 5 sau khi đột ngột đóng cửa tuần trước đó trong khi công ty này cũng đang có dự kiến bảo trì cracker nap-ta số 3 tại cùng địa điểm ngày 15 tháng 8, theo nguồn thông tin thị trường. Cracker này dự kiến sẽ đóng của trong vòng 45 ngày.

Formosa cho biết dây chuyền VCM tại Mailiao đóng cửa đột ngột nhưng không gây ảnh hưởng lớn tới hoạt động sản xuất do họ vẫn còn đủ VCM để đáp ứng nhu cầu. Nhà máy này có công suất 800,000 tấn/năm.

Cracker số 3 có thể sản xuất 1.2 triệu tấn etylen/năm, 600,000 tấn propylene/năm và 180,000 tấn butadiene/năm. Formosa sở hữu 3 cracker tại Mailiao và được báo cáo hoạt động 100% công suất tại thời điềm bản tin này được cập nhật.

Cracker số 1 có công suất 700,000 tấn etylen/năm, 350,000 tấn propylene/năm và 109,000 tấn butaden/năm trong khi cracker số 2 có thể sản xuất 1.03 tấn etylen/năm, 515,000 tấn propylene/năm và 162,000 tấn butaden/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập