Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Dalian Futures Market: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/02/2016 (05:38)
May LLDPE futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY55/ton ($8/ton) higher at CNY8465/ton ($1100/ton without VAT) on Tuesday, February 2. Trade volume was 1,007,642 tons.

May PP futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY72/ton ($11/ton) higher at CNY6189/ton ($804/ton without VAT) on Tuesday, February 2. Trade volume was 1,337,286 tons.

May PVC futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY5/ton ($1/ton) higher at CNY4870/ton ($633/ton without VAT) on Tuesday, February 2. Trade volume was 11,238 tons.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập