Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Dalian Futures Market: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 03/02/2016 (04:38)
May LLDPE futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY80/ton ($12/ton) higher at CNY8490/ton ($1103/ton without VAT) on Wednesday, February 3. Trade volume was 794,146 tons.

May PP futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY106/ton ($16/ton) higher at CNY6258/ton ($813/ton without VAT) on Wednesday, February 3. Trade volume was 1,215,024 tons.

May PVC futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY15/ton ($2/ton) higher at CNY4880/ton ($634/ton without VAT) on Wednesday, February 3. Trade volume was 8,122 tons.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập