Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Dalian Futures Market: PP, LLDPE, PVC

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 04/02/2016 (05:22)
May LLDPE futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY245/ton ($37/ton) higher at CNY8700/ton ($1131/ton without VAT) on Thursday, February 4. Trade volume was 894,438 tons.

May PP futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY196/ton ($30/ton) higher at CNY6409/ton ($833/ton without VAT) on Thursday, February 4. Trade volume was 1,028,124 tons.

May PVC futures on the Dalian Commodity Exchange closed CNY60/ton ($9/ton) higher at CNY4935/ton ($641/ton without VAT) on Thursday, February 4. Trade volume was 16,304 tons.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập