Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Datang Duolun của Trung Quốc có kế hoạch đóng dây chuyền sản xuất PP số 1 của mình

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/01/2016 (04:21)
Theo phương tiện truyền thông, Nhà máy Than Hóa chất Datang Duolun của Trung Quốc có kế hoạch đóng cửa dây chuyền sản xuất PP từ than số 1 của mình vào ngày 8 tháng Một. Nhà máy có công suất 230.000 tấn/năm và dự kiến sẽ được bảo dưỡng cho khoảng hai tuần.

Trong khi đó, dây chuyền sản xuất PP từ than số 2 của Datang Duolun cũng đã được bảo trì kể từ ngày 30 tháng Mười Hai. Dây chuyền số 2 cũng có thể sản xuất 230.000 tấn/năm.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập