Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Doanh nghiệp: Nhà sản xuất Ấn Độ hạ giá PVC, PE, PP

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 19/12/2014 (04:51)
Theo doanh nghiệp tại Ấn Độ, một nhà sản xuất nội địa tiến hành giảm thêm giá PVC, PP và PE nội địa. Nhà sản xuất giảm giá khoảng INR5000/tấn ($79/tấn) đối với PVC, INR2000-3000/tấn ($32-47/tấn) đối với tất cả mặt hàng HDPE và LDPE, INR4000/tấn ($63/tấn) đối với LLDPE, và INR5500/tấn ($87/tấn) đối với PP có hiệu lức từ ngày 18 tháng 12.

Nhà kinh doanh cho biết rằng nhà sản xuất ra hạn thêm chính sách đảm bảo giá hiệu lực từ ngày 18 tháng 12 sang ngày 1 tháng 1 hoặc cho đến lần điều chỉnh giá tiếp theo, tùy vào sự kiện nào xảy ra trước. Kế hoạch bảo vệ giá trước đó bị rút lại cùng với việc thông báo điều chỉnh giá mới nhất của họ.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập