Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Doanh nghiệp thương mại: Nhà sản xuất Đông Nam Á, giảm giá PP, LDPE

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 01/06/2016 (10:29)
Theo một doanh nghiệp thương mại, nhà sản xuất Đông Nam Á đã điều chỉnh giá PP và LDPE tháng Sáu giảm USD20/tấn vào hôm nay. Giá mới của nhà sản xuất này có tổng mức giảm là USD30-70/tấn so với tháng Năm.

Hiện nay, giá chào mới ở mức USD1250/tấn đối với LDPE film, USD1290/tấn đối với LDPE injection, USD1320/tấn đối với LDPE coasting, USD1060/tấn đối với PP raffia, USD1180/tấn đối với PP block copolymer injection và USD1200/tấn đối với PP copolymer injection ngẫu nhiên, tất cả cùng trên cơ sở DAP Malaysia, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập