Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

FDI tại Trung Quốc gần như ổn định trong nửa đầu năm

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 18/07/2017 (04:07)
Theo truyền thông, dữ liệu công bố bởi Bộ Thương Mại cho thấy Vốn Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài (FDI) tại Trung Quốc gần như không đổi trong nửa đầu năm 2017 do chính phủ nỗ lực mở cửa thị trường nước này đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, trong sáu tháng đầu năm nay, FDI tại Trung Quốc ở mức 441.5 tỉ CNY (65 tỉ USD).

Tuy nhiên, trong năm tháng đầu năm 2017, FDI đã tăng 2.3% lên 100 tỉ CNY so với năm trước.

Báo cáo chỉ ra rằng số lượng các công ty đầu tư nước ngoài mới tăng 12.3% lên 15,053 vào nửa đầu năm 2017.

Trong sáu tháng đầu năm, FDI ngành dịch vụ tăng 309.99 tỉ CNY (45.9 tỉ USD) trong khi đó ngành sản xuất công nghiệp là 128.6 tỉ CNY (19 tỉ USD).
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập