Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

FTA Thổ Nhĩ Kỳ - Singapore có hiệu lực

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 02/10/2017 (05:30)
Theo thông báo từ Official Gazette vào ngày 1 tháng Mười năm 2017, hiệp định mậu dịch tự do (FTA) giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore đã có hiệu lực như kế hoạch đề ra.

Sau ngày thỏa thuận có hiệu lực, 6.5% thuế hải quan đối với Low Density Polyethylene (3901.10.90.00.11), High Density Polyethylene (3901.20.90.00.11), Polypropylene compounds (3902.10.00.00.11), PPH (3902.10.00.00.19), EPS (3903.11.00.00.00), PS (3903.19.00.00.00), SAN copolymers (3903.20.00.00.00), ABS copolymers (3903.30.00.00.00) cùng với các sản phaamrkhacs có mã 3903.90.90.00.00 và 3904.10.00.00.19 sẽ được dỡ bỏ theo tám bước, mỗi bước giảm 0.81%.

Theo đó, thuế hải quan 6.5% đối với các sản phẩm kể trên sẽ giảm xuống còn 5.69% trong bước đầu tiên ngay tại ngày thỏa thuận này có hiệu lực. Các sản phẩm này sẽ được miễn hoàn toàn thuế hải quan vào ngày 1 tháng Một của năm thứ tám.

Sau khi được kí lần đầu tiên tại Antalya vào ngày 14 tháng Mười Một năm 2015, FTA giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Singapore được phía Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận vào tháng Ba năm 2017 và theo đó, các quy trình phê duyệt nội bộ của cả hai bên đã bắt đầu. Vào ngày 15 tháng Tám năm 2017, hội đồng bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đã phê duyệt hiệp định mậu dịch tự do với Singapore.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập