Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

GDP Hàn Quốc chậm lại trong quý 3

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 05/12/2016 (05:46)
Theo dữ liệu được công bố bởi Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, the Bank of Korea (BOK), tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý ba tăng 2.6% so với năm trước, giảm so với mức 3.3% trong quý trước đó. Số liệu chốt cũng giảm nhẹ so với mức dự báo ban đầu trong quý ba ở mức 2.7%.

Lĩnh vực xây dựng đóng góp vào sự tăng trưởng này với mức tăng 10.6% so với năm trước do sự gia tăng trong mảng xây dựng dân dụng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng này chậm hơn lại so với mức 12.4% trong quý hai. Tiêu dùng cá nhân tăng 2.7% so với năm trước do tăng chi tiêu đối với dịch vụ và hàng tiêu dùng không lâu bền, giảm so với mức 3.3% trong quý hai. Đầu tư xây dựng tăng nhẹ 11.4% so với năm trước lên 10.8% trong quý hai.

Nhu cầu sản phẩm hóa chất và chất bán dẫn thúc đẩy xuất khẩu tăng 2.7% so với năm trước trong khi mức tăng trưởng của quý hai là 1.9%. Nhập khẩu cũng tăng 4.9% so với năm trước, trong khi mức tăng đối với quý hai là 3.3%. Tuy nhiên, đầu tư thiết bị đã giảm 4.2% so với mức giảm 2.7% của quý hai.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập