Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

GDP Singapore trong quý 2 tăng so với quý trước, ổn định so với năm trước

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 14/07/2017 (06:03)
Theo dữ liệu từ Bộ Thương Mại và Công Nghiệp, kinh tế Singapore tăng trưởng 0.4% trong quý hai năm 2017 so với mức thu hẹp 1.9% của quý 1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý 2 tăng 2.4%, ổn định so với quý trước.

Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất công nghiệp của Singapore tăng 8% trong quý 2 so với năm trước sau khi tăng 8.5% trong quý trước do tăng trưởng ngành điện tử và cơ khí chính xác. Ngành sản xuất công nghiệp trong quý 2 cũng tăng 2.4% so với mức nhẹ 0.4% trong quý trước đó.

So với năm trước, lĩnh vực dịch vụ trong quý 2 cũng tăng trưởng 1.7%, so với mức tăng 1.4% của quý trước chủ yếu là do ngành vận tải và lưu kho kết hợp với dịch vụ kinh doanh phát triển. So với quý trước, ngành dịch vụ tăng 0.4% sau khi thu hẹp 2.7% trong quý trước đó.

Tuy nhiên, lĩnh vực xây dựng trong quý 2 tiếp tục giảm 5.6% so với năm trước sau khi giảm mạnh 6.1% trong quý 1 của năm 2917 do hoạt động xây dựng công và tư nhân đều chậm lại. so với quý trước, ngành xây dựng tăng trưởng 4.3% sau khi giảm mạnh 14.4% trong quý 1 năm 2017.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập