Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá ABS Hàn Quốc dịch xuống dưới ngưỡng $1800/tấn tại Việt Nam

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 21/11/2014 (00:49)
Một nhà kinh doanh tại Việt Nam thông báo rằng họ nhận được giá thấp hơn đối với ABS Hàn Quốc ở mức $1760/tấn CIF Việt Nam, tiền mặt. Nhà kinh doanh này nói, “Chúng tôi không vội bổ xung thêm hàng vì nghĩ rằng thị trường vẫn có khả năng dịch xuống mức thấp hơn nữa.”

Tại Việt Nam, giá ABS nhập khẩu hiện đang đứng ở mức $1760-1820/tấn CIF, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập