Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá LLDPE c4 film nhập khẩu giảm ở Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 12/09/2014 (06:39)
Giá LLDPE c4 film tuần này giảm tại Trung Quốc. Một nhà kinh doanh cho biết giá LLDPE chịu áp lực giảm “từ kết quả của giá “futures” mềm đi, nhu cầu yếu và áp lực từ các nhà máy sử dụng nguyên liệu than sắp tới trong nước.”

Tại sàn giao dịch Đại Liên, giá LLDPE “futures” giảm theo ngày kể từ 5th tháng Chín khi hợp đồng tháng Một giảm $16/tấn. Sau đó giảm $28/tấn vào ngày 9, $18/tấn vào ngày 10 và $9/tấn vào ngày 11 tháng Chín.
Phạm vi giá LLDPE c4 film nhập khẩu tổng thể được báo ở mức $1550-1610/tấn CFR Trung Quốc, cơ sở tiền mặt.
Trong phạm vi này, giá nguồn hàng miễn thuế ở mức $1590-1610/tấn trong khi giá nguồn hàng bị 6.5% thuế ở mức $1550-1580/tấn.

Nhà kinh doanh đó còn lưu ý rằng hàng LLDPE Singapore tuần này được chốt ở mức $1590/tấn CFR Trung Quốc, nâng phạm vi thấp của mức giá tổng thể lên đối với nguồn hàng miễn thuế. Mức giá này giảm so với mức giá chào $1650/tấn trước đó.

Một nhà kinh doanh khác thông báo nhận được giá chào đối với LLDPE Thái Lan ở mức $1600/tấn, giảm so với mức giá $1650-1670/tấn được báo tuần trước đối với nguồn hàng từ Thái Lan. Nhà kinh doanh nhận xét, “Chúng tôi nhận được giá chào LLDPE nguồn Trung Đông ở mức $1560-1570/tấn CFR Trung Quốc, nhưng rất khó để bán được ở mức $1570/tấn. Chúng tôi cũng nhận được giá chào nguồn Thái Lan miễn thuế ở mức $1600/tấn, có nghĩa là về mặt lý thuyết hàng Trung Đông nên gần mức $1500/tấn để có thể cạnh tranh được. Hiện giờ chúng tôi không muốn mua thêm hàng LLDPE.”

Giá chào LLDPE nguồn Saudi được báo tuần này ở mức $1550-1570/tấn. Khoảng giá ổn định tại phạm vi thấp nhưng giảm $40/tấn tại phạm vi cao so với tuần trước đó.

Dùng thử miễn phí
Đăng nhập