Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá PE Nội Địa tăng tại Indonesia

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 22/01/2014 (04:24)
Theo một doanh nghiệp tại Indonesia, một nhà sản xuất nội địa nâng giá PE của họ trong tuần này. Giá nguyên liệu etylen cao và nguồn cung thấp là lý do dẫn tới sự gia tăng này.

Một doanh nghiệp trong ngành đóng gói báo cáo nhận được giá chào LLDPE film nội địa tăng $20/tấn ở mức $1680/tấn và giá HDPE tăng $30/tấn lên tới $1660/tấn cho film và $1670/tấn cho yarn, FD Indonesia, cơ sở tiền mặt.

Một nhà phân phối cũng báo cáo nhận được giá PE tăng $20/tấn cho LLDPE và $30/tấn cho HDPE ở mức $1660/tấn, FD Indonesia, trả muộn 30 ngày. Nhà phân phối này nói "Nhà cung cấp nâng mức giá lên do giá nguyên liệu cao và nguồn cung thấp. Chúng tôi đang thương lượng giảm giá để trả bằng tiền mặt nhưng họ không muốn giảm giá."

Giá PE nội địa hiện tại đứng ở mức $1653-1685/tấn cho LLDPE, $1630-1660/tấn cho HDPE film và injection, $1640-1670/tấn cho HDPE yarn và $1650-1660/tấn cho HDPE blow molding, FD Indonesia, cơ sở tiền mặt.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập