Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá PE, PP tháng 5 tăng cao tại Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/04/2014 (04:56)
Hai nhà sản xuất quốc tế đã thông báo giá PP và PE tháng 5 cho các thị trường trong khu vực. Một nhà phân phối báo cáo rằng một nhà sản xuất tại Đông Nam Á thông báo mức giá mới tăng $30/tấn cho PP-homo và tăng $40/tấn cho LDPE.

Hiện mức giá chào từ nhà sản xuất này là $1630/tấn cho PP-homo raffia và injection, $1650-1690/tấn cho PP block copolymer injection, $1720-1830/tấn cho PP random copolymer injection, $1740/tấn cho LDPE film và $1780/tấn cho LDPE injection, DAP Malaysia, cơ sở tiền mặt. Nhà phân phối chào nguồn hàng này cho biết “Nhà cung cấp của chúng tôi nâng giá tháng 5 lên theo xu hướng quốc tế.”

Trong khi đó, một nhà sản xuất Saudi cũng thông báo giá PP và PE tháng 5 tăng $20-30/tấn cho PP đạt mức $1560-1570/tấn cho PP-homo raffia và injection và tăng $30-40/tấn cho PE đạt $1590-1600/tấn cho cả HDPE và LLDPE c4 film, CIF ĐNA, cơ sở tiền mặt. Nguồn từ nhà sản xuất cho biết “Chúng tôi nâng giá tháng 5 lên do nguồn cung nhìn chung không cao và chúng tôi cũng đang phải bảo đảm doanh thu.”
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập