Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Giá PVC Acetylene tăng tại Trung Quốc

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 07/07/2016 (05:04)
Tại Trung Quốc, giá PVC acetylene tăng kể từ giữa tháng Sáu do được hỗ trợ bởi giá thị trường tương lai cao hơn. Theo Chỉ Số Giá ChemOrbis, tổng mức tăng bình quân của giá PVC acetylene là CNY250-300/tấn (USD37-45/tấn). Trong cùng kì, giá PVC ethylene có mức tăng ít hơn so với PVC acetylene. Điều này khiến mức chênh lệch do giá PVC ethylene cao hơn PVC acetylene xuống mức thấp nhất trong hai năm qua.

Theo ChemOrbis Price Wizard, chênh lệch do giá PVC ethylene cao hơn PVC acetylene thường ở mức USD50-100/tấn, trong khi đó, mức chênh lệch hiện nay xuống thấp ở mức USD25/tấn như được thấy trong biểu đồ dưới đây. Một số doanh nghiệp thương mại nói rằng:”Do giá PVC acetylene và ethylene gần nhau nên người mua muốn nhập PVC ethylene hơn do chất lượng sản phẩm này tốt hơn”.

Một doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng khẳng định sức mua tăng đối với PVC ethylene và một thương nhân cho biết:”Giá PVC acetylene không chắc sẽ tăng thêm do sức mua đang chuyển từ sản phẩm này sang PVC ethylene”.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập