Skip to content
Thị trường

Châu á Thái Bình Dương

  • Châu phi

  • Ai Cập
  • Châu phi
  • (Algeria, Tunisia, Libya, Ma-rốc, Nigeria, Kenya, Tanzania, Nam Phi)

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:

Giá PVC acetylene cao hơn PVC ethylene tại Đông Nam Á, Ấn Độ

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 23/11/2016 (06:09)
Tại Đông Nam Á và Ấn Độ, giá PVC acetylene nhập khẩu cao hơn giá PVC truyền thống trong ba tuần qua do nguồn cung tại Trung Quốc đang khan hiếm. Một nhà sản xuất PVC acetylene Trung Quốc cho biết họ đã tiến hành tăng USD10/tấn đối với các chào hàng của mình trong tuần này tại Đông Nam Á so với mức gần đây nhất. Ông nhận xét:”Chúng tôi cho rằng giá đã đạt mức đỉnh, tuy nhiên, chúng tôi quyết định tăng thêm giá chào hàng do một nhà sản xuất Đài Loan đã công bố tăng giá chào hàng tháng Mười Hai thêm USD40/tấn so với tháng Mười Một”. Giá chào hàng của nhà sản xuất này đối với PVC acetylene hiện nay ở mức USD1015-1020/tấn trên cơ sở CIF, trả ngay.

Đối với PVC truyền thống, dãy giá k67 nhập khẩu hiện đang ở mức USD890-990/tấn trên cơ sở CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Tại Ấn Độ, giá PVC acetylene không đổi so với một tuần trước ở mức USD1153/tấn trên cơ sở CIF, trả ngay. Một nhà sản xuất Trung Quốc cho biết họ giữ nguyên giá chào hàng của mình trong tuần này do một nhà sản xuất Đài Loan tăng giá. Ông nhận xét:”Trên thực tế, giá chào PVC acetylene hiện nay không thu hút nhu cầu vì giá PVC truyền thống cạnh tranh hơn”.

Dãy giá PVC k67 nhập khẩu tổng thể tại Ấn Độ hiện nay được chốt ở mức USD970-1010/tấn trên cơ sở CIF, trả ngay.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập