Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá PVC acetylene tăng tại Đông Nam Á

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 09/11/2016 (05:56)
Một số nhà sản xuất Trung Quốc cho biết họ đã tăng giá PVC acetylene tại Đông Nam Á.

Một nhà sản xuất PVC acetylene Trung Quốc cho biết giá tiếp tục tăng trong tuần này và giá chào hàng của họ tăng USD20/tấn so với tuần trước . Theo đó, giá chào hiện nay của họ ở mức USD985-990/tấn CIF Đông Nam Á, trả ngay.

Một nhà sản xuất PVC acetylene Trung Quốc có giá chào hàng ở cùng mức này cho biết:”Giá nội địa đang tăng và chúng tôi đã có đơn đặt hàng cho tới tháng Mười Hai. Do đó, chúng tôi dự báo giá sẽ không giảm nhưng hoài nghi về tính bền vững của mức giá cao hiện nay vì chào hàng nguyên liệu nhập khẩu đang tăng tại Trung Quốc”.

Trong khi đó, một nhà sản xuất PVC Đài Loan cho biết giá chào hàng PVC K-67-68 của họ ở mức USD935-940/tấn trên cơ sở CIF Đông Nam Á/Trung Quốc, tăng USD30-35/tấn tại cả hai mức. Nguồn tin này nói:”Sau khi nhà sản xuất Đài Loan tăng giá vào tháng trước, chúng tôi đã điều chỉnh giá chào của mình tăng USD30/tấn. Nhu cầu yếu tại Ấn Độ và tốt tại Trung Đông, Trung Quốc và Đông Nam Á. Lượng hàng tồn kho ở mức thấp và chúng tôi không chịu áp lực doanh số. Chúng tôi đang đợi giá chào mới của nhà sản xuất Đài Loan và dự báo họ sẽ tăng giá chào hàng tháng Mười Hai nhưng chúng tôi không chắc ngày công bố. Bên cạnh đó, chúng tôi đang vận hành nhà máy của mình ở mức tối đa công suất.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập