Skip to content

Tùy chọn bộ lọc
Bản văn :
Tiêu chí tìm kiếm :
Lãnh thổ/Quốc gia :
Nhóm sản phẩm/Sản phẩm :
Loại tin tức :
Mục ưa thích của tôi:
 

Giá PVC nội địa tại Trung Quốc tăng

Được viết bởi Nhóm Biên Tập ChemOrbis - content@chemorbis.com
  • 29/06/2016 (05:05)
Các doanh nghiệp tại Trung Quốc cho biết giá PVC nội địa đã tăng trong tuần này do giá hợp đồng tương lai đi lên. Giá PVC ethylene và PVC acetylene tăng rõ rệt so với tuần trước.

Một thương nhân cho biết:”Giá PVC tăng do giá hợp đồng tương lai đi lên. Ngoài nhân tố này ra, không còn nguyên nhân nào khác làm tăng giá PVC. Trên thực tế, người mua hiện nay muốn nhập PVC carbide hơn là PVC ethylene”.

Một thương nhân khác cũng xác nhận giá chào PVC nội địa và cho biết:”Giá PVC nội địa tiếp tục tăng. Bên cạnh việc giá hợp đồng tương lai cao hơn, lượng hàng tồn kho giảm cũng hỗ trỡ giá tăng so với tuần trước, mặc dù người mua chỉ nhập hàng trên cơ sở đáp ứng nhu cầu”.

Tại Trung Quốc, giá PVC nội địa tăng CNY100-150/tấn (USD15-22/tấn chưa bao gồm VAT) tại mức cao so với tuần trước lên mức hiện nay là CNY5500-5800/tấn (USD827-872/tấn chưa bao gồm VAT) đối với PVC k67 và CNY5650-5800/tấn (USD850-872/tấn chưa bao gồm VAT) đối với PVC k70 trên cơ sở xuất kho Trung Quốc, trả ngay. Đối với PVC acetylene, giá tăng CNY150-200/tấn (USD22-30/tấn chưa bao gồm VAT) so với tuần trước lên CNY5300-5550/tấn (USD797-835/tấn) đối với k67 với cùng điều kiện.
Dùng thử miễn phí
Đăng nhập